Paus Joannes

Floraparkstraat 155 7531 XG Enschede

  • Schoolfoto van Paus Joannes
  • Schoolfoto van Paus Joannes
  • Schoolfoto van Paus Joannes
  • Schoolfoto van Paus Joannes
  • Schoolfoto van Paus Joannes

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder/ verzorger of belangstellende,

Basischool Paus Joannes staat voor kwalitatief goed onderwijs dat kinderen de kans geeft om hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken. Door de opgedane (zelf)kennis en vaardigheden, streven we ernaar dat kinderen gelukkig zijn, succes hebben en actief deelnemen aan de maatschappij, nu en in de toekomst. Wij zijn een katholieke basisschool voor álle kinderen.

Naast dat wij ons laten inspireren door de grondslag van het katholieke geloof is een andere, belangrijke inspiratiebron voor ons het gedachtengoed van The leader in me. Wij verzorgen basisonderwijs gebaseerd op de zeven gewoonten van persoonlijk leiderschap van dr. S. Covey (1989).

Een goede communicatie tussen ouders en school vinden wij belangrijk. Op onze school werken kinderen, ouders en leerkrachten met elkaar samen met als doel het kind in ontwikkeling te laten zijn. Hierin hebben wij elkaar nodig. De basisschooltijd vormt een immers belangrijk onderdeel van een mensenleven.

Hier willen wij ouders/ verzorgers maar ook andere betrokkenen bij onze school, praktische informatie geven, zoals over de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

De sfeer op onze school kunt u alleen ervaren door binnen te lopen. U bent van harte welkom.

Mede namens het schoolteam, 

Met vriendelijke groet,

Elmi Broekhof

Directeur Bs. Paus Joannes


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geluk
  • Vertrouwen
  • Verbinding
  • Groei
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is prachtig gelegen in Enschede-Oost op de grens van de groene wijken Stokhorst, 't Ribbelt en Scheurserve. We zien in deze wijken de laatste jaren een krimp in het aantal schoolgaande kinderen. De afgelopen jaren hebben grote groepen leerlingen de school verlaten.

Naar de toekomst toe betekent dit dat we een gemiddelde groepsomvang hebben van 25 leerlingen. Afgelopen jaar heeft er groei plaats gevonden in leerlingenaantal. Dit kwam door een stijging in het aantal zij-instroom leerlingen. Gemiddeld genomen verwachten we, voor de komende jaren, dat de school 210 leerlingen zal ontvangen.

Wij streven op school naar een beleving van hoge en actieve betrokkenheid door verbinding en een open, welkome cultuur. We werken overwegend in enkelvoudige groepen.

We beschikken over een ruim en onlangs gemoderniseerd schoolgebouw, waar alle kansen liggen om kwalitatief goed onderwijs te bieden in een uitdagende leer- en werkomgeving. Wij geven daar met de Leader in Me een passend antwoord op. 

Het is raadzaam om uw kind tijdig in te schrijven op onze school. Wanneer u belangstelling heeft voor een rondleiding en/of uw kind wilt aanmelden voor onze school, dan kunt u telefonisch contact opnemen of via onze schoolwebsite het contactformulier invullen. We organiseren twee keer in het jaar Leader in Me-dagen waarbij we de school open stellen voor (nieuwe) ouders/ verzorgers en belangstellenden. Deze dagen wordt u ontvangen door onze leerlingen. Op onze website vindt u in de kalender de data. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voorschoolse opvang is mogelijk indien er voldoende aanvragen zijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In maart 2021 is het document 'Veiligheidsplan' (zie bijlage) door stichting KOE opgesteld. Dit plan diende als uitgangspunt en als basis voor het veiligheidsplan van basisschool Paus Joannes. Dit document kunt ook vinden op onze schoolwebsite. 

Terug naar boven