Gbs De Bron

Haaksbergerstraat 416 7545 GA Enschede

  • Schoolfoto van Gbs De Bron
  • Schoolfoto van Gbs De Bron

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • PBS
  • Leren en ontwikkeling centraal
  • Ouderbetrokkenheid
  • Thematisch werken ( Da Vinci)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In 2022/2023 bezoeken ongeveer 160 leerlingen onze school. 

De leerlingen verdeeld over 7 groepen. Naast 2 groepen 1/2 is er een combigroep 6/7. De groepsgrootte varieert van 20 tot 30 leerlingen per groep.

Het normale leerlingenaantal van de groepen op de Bron ligt meestal rond de 23. 

In 2019/2020 is er een groep 8 van 39 leerlingen van school gegaan. Dat verklaart voor een groot deel de grotere daling van leerlingeaantallen van voorgaande jaren. De aanwas bij de kleutergroepen is vrij stabiel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school vormt samen met De Schatkist = Kosmo (voorheen Columbus Junior) een Integraal Kindcentrum.

De Schatkist verzorgt de voor- en naschoolse opvang. Het gebouw is gelegen naast ons schoolgebouw en is via het plein bereikbaar. Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties wordt ook geregeld in overleg met KC De Schatkist.

De Schatkist beschikt ook over een peuterspeelzaal en kinderdagverblijf.

Klikt u op de website www.kosmo.nl door naar vestigingen/deschatkist.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven