obs Willem Wilmink

Hendrik Smeltweg 44 7541 XL Enschede

  • Samen spelen en samenwerken!
  • Samenspelen is ook samen leren: vaardigheden oefenen!
  • Buitenleren is hardwerken en ook gezellig!
  • Grenzen verleggen door samen te klimmen!
  • Samenwerken is een belangrijke vaardigheid!

In het kort

Toelichting van de school

Op basisschool Willem Wilmink bieden wij kinderen een stevige basis waarbij ze zich passend bij hun talenten en mogelijkheden ontwikkelen. Wij geven de kinderen een plezierige schoolloopbaan en een goede basis voor hun verdere maatschappelijke carrière. Wij betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces, wij leren de kinderen eigen doelen te stellen, eigen talenten te ontdekken en te gebruiken en 21e eeuwse vaardigheden toe te passen (o.a. leren eigen doelen te stellen,talenten te ontdekken en te gebruiken, kritisch te denken en digitale vaardigheden eigen te maken).

Kenmerkend voor onze school is de kleinschaligheid (kleine groepen) en de goede sfeer. Er is veel persoonlijke aandacht voor kinderen en de school heeft een enthousiast team met passie voor werk en kind. Met dit team werken wij aan uitdagend onderwijs, waarbinnen de doorgaande lijn en ondersteuning gewaarborgd zijn. De school biedt daarbij voldoende ruimte voor begeleiding, consultatie en collegiaal samenwerken waarbij we de leerinhoud kritisch blijven bekijken t.o.v. de ontwikkelende maatschappij en nieuwe inzichten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de website www.obswillemwilmink.nl kunt u veel meer informatie over de school vinden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven