ODBS Het Stroink

Het Stroink 66 7542 GT Enschede

Schoolfoto van ODBS Het Stroink

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op SchoolVenster van Dalton basisschool Het Stroink.

Wij zijn een basisschool, die de kinderen de mogelijkheid biedt zich door Daltononderwijs optimaal te ontplooien.

De inzet en deskundigheid van ons team maken onze school tot een school, waar ieder kind, elke leerkracht en elke ouder met plezier naar toe gaat. Wij leren de kinderen eigen verantwoordelijkhieid te dragen, zelfstandig te werken en eigen keuzes te maken. Samenwerken, samen spelen en samenleven staan bij ons hoog in het vaandel. Op ons prachtige schoolplein spelen wij volgens Beweegwijs en Positive Behaviour Support wordt gedragen door ons team. Samen met de ouders implementeren we PBS, zodat elk kind het gevoel zich competent voelt.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven