Openbare basisschool Twekkelerveld

Schietbaanweg 30 7521 DB Enschede

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Twekkelerveld
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Twekkelerveld
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Twekkelerveld

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Twekkelerveld is een basisschool voor openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen. Het leert ze samen leren, samen spelen en samen leven. Onze school is er voor iedereen, ongeacht geloof, geaardheid, ras of huidskleur. Op onze school zijn de kinderen gelijkwaardig en vinden wij het belangrijk dat zij zich veilig voelen. Onze school is een school met hart voor kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talenten (zelf) zien
  • Jezelf zijn
  • Geluk
  • Respectvol
  • Nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een wat kleinere basisschool met 90 leerlingen. Een kleinere school heeft voordelen voor onze leerlingen; iedereen kent elkaar en er is samenwerking tussen de verschillende groepen. De teamleden kennen alle kinderen en kunnen snel inspringen op wat een individuele leerling nodig heeft. Persoonlijke aandacht staat dus hoog in het vaandel.

We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat zij niet alleen een groep vormen met leeftijdsgenoten. Zij zijn onderdeel van de leefgemeenschap van onze school en van de wijk.

Dat houdt in dat we van onze leerlingen verwachten dat zij verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor de ander. Bijvoorbeeld respectvol omgaan met mensen, een helpende hand uitsteken of een jongere leerling iets leren. 

  

   

   

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven