Obs de Uitvinding

Velveweg 52 7533 XK Enschede

  • Schoolfoto van Obs de Uitvinding
  • Iedere leerling beschikt over een eigen iPad. De leerling werkt op eigen niveau mbv een iPad op de vakken rekenen, spelling en taal
  • Met papa aan het lezen. Ontwikkelen doen we samen, kind, ouders en school.
  • Je eigen groenten en fruit verbouwen.
Het kan op onze basisschool.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We zoeken naar grenzen, van klein naar groot, het maximale uit de leerling te halen en het benutten van talenten, in relatie met de wereld om hen heen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven