Openbare Daltonbasisschool Europa

Belgielaan 75 7543 ZJ Enschede

Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool Europa

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er wordt een beroep gedaan op de vervangingsregeling van het bestuur en mocht dat niet lukken wordt intern een oplossing bewerkstelligd.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De school hanteert een evenwichtige verdeling van de onderwijstijd over de verschillende vakgebieden. Aangezien er o.a. met thema's gewerkt wordt, is een exacte verdeling van de uren/minuten per vakgebied niet oppertune. Wel voldoen we ruimschoots aan de gestelde eisen; zie inspectierapport. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school hanteert een evenwichtige verdeling van de onderwijstijd over de verschillende vakgebieden. Aangezien er o.a. met thema's gewerkt wordt, is een exacte verdeling van de uren/minuten per vakgebied niet oppertune. Wel voldoen we ruimschoots aan de gestelde eisen; zie inspectierapport. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Odbs Europa wil zich ontwikkelen om meer inclusief onderwijs aan te bieden. Inclusie betekent dat we altijd op zoek gaan naar een oplossing. Ons streven is dat zoveel mogelijk leerlingen in hun eigen omgeving opgroeien en dus naar de basisschool in de wijk gaan. Inclusie betekent ook een grote stap in het samenleven en werken, waarin we rekening houden met verschillen en die van elkaar waarderen. We zien verschillen als een uitdaging, waar elk persoon van kan leren. Inclusie betekent ook dat de school een afspiegeling is van de maatschappij en waar kinderen met een beperking dus ook bij horen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven