Openbare Daltonbasisschool Europa

Belgielaan 75 7543 ZJ Enschede

Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool Europa

In het kort

Toelichting van de school

ODBS Europa

Voor een VIRTUELE tour kunt U op de volgende link klikken: https://tour.periview.nl/338_consent/obsd_europa/tour/

Odbs Europa is een openbare school.  Dit houdt in dat alle kinderen, ongeacht hun geloof of levensovertuiging welkom zijn. Respect voor verschillen tussen leerlingen, verdraagzaamheid en het leren met elkaar om te gaan, staan hoog in ons vaandel. De gemiddelde groepsgrootte bestaat uit ongeveer 20 leerlingen.

De school ligt midden in een parkachtige omgeving, aan de rand van de wijken Boswinkel, Ruwenbos en Eikendaal, aan de Belgiëlaan. Rondom de school zijn hypermoderne sport- en spelvoorzieningen. Interactieve speel-/speltoestellen, een free-running parcours, een bootcamp, een basketbalveld, een tennisbaan, een klimwand, een complete speeltuin en een groot voetbalveld. Al deze voorzieningen kunnen door onze leerlingen volop gebruikt worden. Daarnaast beschikken de kleuters ook nog over een eigen kleuterplein.

Onderwijs
Het onderwijs op odbs Europa kenmerkt zich door binnen een veilige, gestructureerde omgeving op een kindvriendelijke manier met onze leerlingen om te gaan. We werken vanuit de Daltonvisie, waarbij o.a. belangrijk is dat leerlingen zelfstandig leren werken, zelfverantwoordelijkheid aanleren en leren samenwerken met andere leerlingen. In de klassen is er dus grote aandacht voor zelfstandig werken, met andere leerlingen overleggen over de uitvoering van de taak en waarbij de groepsleerkracht tijd heeft extra instructie te geven aan kleine groepjes aan de instructietafel.

Voor een VIRTUELE tour kunt U op de volgende link klikken: https://tour.periview.nl/338_consent/obsd_europa/tour/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust
  • Ordelijkheid
  • Leeropbrengsten
  • Veiligheid
  • Persoonlijke aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is in het schooljaar 2015-2016 gedaald vanwege de herstructurering in de wijk Oost-Boswinkel. De woningcoöperatie De Woonplaats heeft in deze wijk al haar woningen (en flats) gesloopt en de nieuwbouw is afgerond in 2019. Odbs Europa hoopt daarvan te profiteren en qua leerlingenaantal weer te groeien.

De afgelopen schooljaren is het leerlingaantal stabiel gebleven. Met de nieuwbouw van woningcorporatie Ons Huis hopen we in de komende jaren weer een leerlingenstijging waar te nemen. Heel voorzichtig zien we een kleine groei in het leerlingaantal op 1 oktober 2021.  

We hopen dat de start van de bouw in Oost-Boswinkel van woningcorporatie OnsHuis ook definitief gaat beginnen dit kalenderjaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven