Al Ummah

Javastraat 6 7512 ZJ Enschede

 • Schoolfoto van Al Ummah
 • Schoolfoto van Al Ummah
 • Schoolfoto van Al Ummah
 • Schoolfoto van Al Ummah
 • Schoolfoto van Al Ummah

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Al Ummah neemt als eindtoets Route 8 af. Dit is een van de toegestane toetsen om de eindopbrengsten van ons onderwijs aan het eind van de basisschool in kaart te brengen. Route 8 hanteert een schaalscore van 100 tot 300 punten. Voor een indeling in onderwijsniveaus wordt de volgende schaalverdeling als richtlijn gegeven:     100 – 118: PRO/VMBO-B

 • 119 – 171: VMBO-B/K
 • 172 – 196: VMBO-K/T
 • 197 – 223: VMBO-T/HAVO
 • 224 – 246: HAVO/VWO
 • 247 – 300: VWO   

In schooljaar 2018-2019 heeft de school de volgende gemiddelde scores behaald:  

 • Leesvaardigheid: 189
 • Taalverzorging: 210
 • Woordenschat: 197
 • Begrippenlijst: 199
 • Taal totaal: 197
 • Getallen: 220
 • Verhouding: 199
 • Meten en meetkunde: 204
 • Verbanden: 225
 • Rekenen totaal: 212
 • Standaardscore: 203,8

In 2010 is vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de wet ‘referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen’ vastgelegd. Hierin is vastgelegd wat een leerling op een bepaald punt in zijn of haar schoolloopbaan moet weten op het gebied van rekenen en de Nederlandse taal. Dit om ervoor te zorgen dat (vrijwel) alle leerlingen op een bepaald punt in hun schoolloopbaan (van het basisonderwijs tot het hoger onderwijs) in ieder geval hetzelfde basisniveau aan vaardigheden hebben. Zij kunnen dan door naar de volgende fase in hun schoolloopbaan. Dit basisniveau wordt ook wel het fundamentele niveau (F) genoemd. Het kan zo zijn dat leerlingen sneller hun fundamentele niveau hebben bereikt. Daarom zijn er ook streefniveaus (S) vastgelegd. De vaardigheden die bij de streefniveaus horen zijn moeilijker dan de vaardigheden die bij de fundamentele niveaus horen. Bij de onderdelen Leesvaardigheid, Taalverzorging en Rekenen worden deze referentieniveaus aangegeven.  

Het niveau 1F is het eerste fundamentele niveau. Ongeveer 90% van de leerlingen bereikt dit niveau aan het einde van de basisschool. Niveau 1S en 2F zijn vrijwel gelijk en worden door ongeveer 60% van de leerlingen behaald. Heeft een leerling referentieniveau 2F of 1S behaald, dan heeft de leerling automatisch ook referentieniveau 1F behaald. Een gedeelte van de leerlingen zal het eerste fundamentele niveau niet behalen aan het einde van groep 8. Niet ieder kind ontwikkelt zich even snel en sommige kinderen hebben vanwege omstandigheden meer moeite om het niveau te bereiken en hebben hier meer tijd voor nodig.  

Het afgelopen schooljaar is 1F door 100% en 2F door 58% van de leerlingen behaald op zowel Leesvaardigheid als Taalverzorging. Op Rekenen is 1F door 98% van de leerlingen en 2F door 53% van de leerlingen behaald. Op groepsniveau is op alle onderdelen niveau 2F behaald.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De te behalen doelen en halverwege en aan het eind van het jaar de leeropbrengsten worden in kaart gebracht op basis van leerlingobservaties en verslagen van de leerkrachten, methodeafhankelijke toetsen, LOVS-toetsen en vanaf in de groep 6/7 en 8 toetsen die een indicatie geven van de capaciteiten, resp. de NSCCT en de NIO.   De school betrekt leerlingen uit alle groepen bij het onderwijsproces en de leerdoelen in kindgesprekken en de aanwezigheid van de leerlingen bij de rapportgesprekken

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Al Ummah neemt als eindtoets Route 8 af. Dit is een van de toegestane toetsen om de eindopbrengsten van ons onderwijs aan het eind van de basisschool in kaart te brengen. Route 8 hanteert een schaalscore van 100 tot 300 punten. Voor een indeling in onderwijsniveaus wordt de volgende schaalverdeling als richtlijn gegeven:  

 • 100 – 118: PRO/VMBO-B
 • 119 – 171: VMBO-B/K
 • 172 – 196: VMBO-K/T
 • 197 – 223: VMBO-T/HAVO
 • 224 – 246: HAVO/VWO
 • 247 – 300: VWO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Het afgelopen jaar heeft i.v.m. de corona-crisis geen eindtoets plaatsgevonden. Er zijn dus geen scores van schooljaar 2019-2020. In schooljaar 2018-2019 heeft de school de volgende gemiddelde scores behaald:  

 • Leesvaardigheid: 189
 • Taalverzorging: 210
 • Woordenschat: 197
 • Begrippenlijst: 199
 • Taal totaal: 197
 • Getallen: 220
 • Verhouding: 199
 • Meten en meetkunde: 204
 • Verbanden: 225
 • Rekenen totaal: 212
 • Standaardscore: 203,8   

In 2010 is vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de wet ‘referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen’ vastgelegd. Hierin is vastgelegd wat een leerling op een bepaald punt in zijn of haar schoolloopbaan moet weten op het gebied van rekenen en de Nederlandse taal. Dit om ervoor te zorgen dat (vrijwel) alle leerlingen op een bepaald punt in hun schoolloopbaan (van het basisonderwijs tot het hoger onderwijs) in ieder geval hetzelfde basisniveau aan vaardigheden hebben. Zij kunnen dan door naar de volgende fase in hun schoolloopbaan. Dit basisniveau wordt ook wel het fundamentele niveau (F) genoemd. Het kan zo zijn dat leerlingen sneller hun fundamentele niveau hebben bereikt. Daarom zijn er ook streefniveaus (S) vastgelegd. De vaardigheden die bij de streefniveaus horen zijn moeilijker dan de vaardigheden die bij de fundamentele niveaus horen. Bij de onderdelen Leesvaardigheid, Taalverzorging en Rekenen worden deze referentieniveaus aangegeven.  

Het niveau 1F is het eerste fundamentele niveau. Ongeveer 90% van de leerlingen bereikt dit niveau aan het einde van de basisschool. Niveau 1S en 2F zijn vrijwel gelijk en worden door ongeveer 60% van de leerlingen behaald. Heeft een leerling referentieniveau 2F of 1S behaald, dan heeft de leerling automatisch ook referentieniveau 1F behaald. Een gedeelte van de leerlingen zal het eerste fundamentele niveau niet behalen aan het einde van groep 8. Niet ieder kind ontwikkelt zich even snel en sommige kinderen hebben vanwege omstandigheden meer moeite om het niveau te bereiken en hebben hier meer tijd voor nodig.  

Het afgelopen schooljaar is 1F door 100% en 2F door 58% van de leerlingen behaald op zowel Leesvaardigheid als Taalverzorging. Op Rekenen is 1F door 98% van de leerlingen en 2F door 53% van de leerlingen behaald. Op groepsniveau is op alle onderdelen niveau 2F behaald. 

Het afgelopen schooljaar telde groep 8 zevenentwintig leerlingen, die uitstroomden naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs:   

Onderwijstype / Aantal leerlingen / Percentages (afgr. op helen)

 • VMBO-B 3 - 11%
 • VMBO-B/K 2 - 7%
 • VMBO-K 1 - 4%
 • VMBO-K/MAVO (VMBO-T) 4 - 15%
 • MAVO 6 - 22%
 • MAVO/HAVO 1 - 4%
 • HAVO 8 - 30%
 • HAVO/VWO 0 - 0%
 • VWO 2 - 7%
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven