De Huifkar

Roessinghsbleekweg 35 7522 AH Enschede

  • Schoolfoto van De Huifkar
  • Schoolfoto van De Huifkar
  • Schoolfoto van De Huifkar

Het team

Toelichting van de school

Attendiz heeft veel meer locaties dan Brinnummers. Dit betekent dat de aantallen zoals Duo die in de grafieken van Vensters heeft aangeleverd veelal niet kloppen. Het gaat om aantallen personeelsleden die samengevat zijn, tussen meerdere locaties. Ondanks contact hierover van Attendiz met Duo blijkt dit probleem niet te verhelpen door Vensters.Voor de samenstelling van de verschillende teams verwijzen we u graag naar de websites van de scholen, via onze centrale site www.attendiz.nl

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

  1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie en het meten, verbeteren en borgen van kwaliteit;
  2. Realiseert voor elke leerling op basis van het ontwikkelingsperspectief een passende en duurzame deelname aan onderwijs en samenleving;
  3. Werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, op basis van actieve betrokkenheid en heldere communicatie met ouders/opvoeders en jongeren aan de realisatie van onderwijs (-zorg) arrangementen;
  4. Wordt gekenmerkt door orthodidactisch en orthopedagogisch handelen binnen een veilig, uitdagend en respectvol leerklimaat;
  5. Heeft medewerkers in dienst met specifieke competenties die samenwerken in een multidisciplinaire omgeving;
  6. Zet aangepaste voorzieningen in op het gebied van de fysieke omgeving, vervoer, ICT, leer- en hulpmiddelen en materialen;
  7. Werkt nauw samen in de keten van (regulier) onderwijs, zorg en arbeid en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en expertise.

Meer informatie over onze onderwijsvisie / schoolconcept  is terug te vinden in onze schoolgids, te vinden op de website van de school.

Terug naar boven