Willem van Oranje

Ravenhorsthoek 34 7546 EA Enschede

Schoolfoto van Willem van Oranje

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op verschillende manieren kunnen scholen een rapportage geven van het bij hen op school behaalde eindresultaat. De toetsen geven wel een bepaald eindniveau aan, maar zeggen niets over de kwaliteit van het onderwijs in vergelijking tot andere scholen. Wij menen dat het gaat om wat een kind heeft bijgeleerd tussen de tijd dat het als vierjarige de school binnenkwam en als twaalfjarige de school weer verlaat. Het kan zijn dat een kind met een hoge eindscore in de acht schooljaren minder heeft bijgeleerd, dan een kind met een lagere score. Bovendien spelen andere factoren dan alleen kennis een rol. Individuele toetsresultaten worden daarom altijd met de ouders doorgesproken. Achter elk cijfer gaat een heel verhaal schuil; de ene groep is de andere niet! 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven