Willem van Oranje

Ravenhorsthoek 34 7546 EA Enschede

Schoolfoto van Willem van Oranje

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij CBS Willem van Oranje.

Wij zijn een kleinschalige, moderne, christelijke school. Ons doel is kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Door onze persoonlijke aandacht dragen wij bij aan de ontplooiing van de mogelijkheden en talenten van ieder kind dat aan onze zorg is toevertrouwd.

De gegevens op deze pagina zijn grotendeels afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs. Waar mogelijk en/of nodig geven wij een toelichting. Onze website: www.willemvanoranjevco.nl geeft een nog duidelijker beeld van onze school. Het beste beeld krijgt u als u bij ons op bezoek komt. U bent van harte welkom.

Sonja Diepeveen, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • persoonlijke aandacht
  • veiligheid
  • geborgenheid
  • respect voor de ander
  • structuur, regelmaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven