Gereformeerde Basisschool De Fontein

Elshofplein 7 7531 ZD Enschede

Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van Gbs De Fontein. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school

Op de basisschool leren kinderen de basis die ze nodig hebben om succesvol bij te kunnen dragen aan de maatschappij. We willen ook graag dat kinderen groeien in het geloof in God. Het geloof kunnen we ze niet geven, maar we kunnen kinderen wel onderwijzen en voorleven. In ons onderwijs zoeken we aansluiting bij de talenten van de kinderen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • PBS
  • Cultuureducatie
  • Thematisch werken (zaakvakken)
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In 2022 bezoeken ongeveer 95 leerlingen onze school. Dat is een lichte daling ten opzichte van de voorgaande schooljaren.

In 2022-2023 zijn de leerlingen verdeeld over 4 groepen. Groep 7/8 zal in de ochtenden gesplitst worden. De groepsgrootte varieert tussen de 20 en 30 leerlingen per combinatiegroep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op GBS De Fontein wordt gewerkt met een continurooster. Alle kinderen eten in de groep met eigen leerkracht. Bij goed weer spelen de kinderen buiten. Bij slecht weer is er een binnenprogramma. Het buiten-spelen vindt plaats onder toezicht van leerkrachten, leerkrachtondersteuners of studenten. Er zijn verschillende pauzetijden voor de midden- en bovenbouw.

Kosmo is verantwoordelijk voor de naschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven