CBS Ouverture

Ouverturestraat 68 7534 CP Enschede

Schoolfoto van CBS Ouverture

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er is een vakleerkracht bewegingsonderwijs op school.

Elke leerkracht geeft workshops die aansluiten op zijn eigen talenten aan de leerlingen
workshop thema's kunnen zijn:
muziek, drama, handvaardigheid, koken, fotografie, sporten, techniek etc.

Jaarlijks is er in groep 4 vanuit de muziekschool een muziekleerkracht die een groot deel van het jaar de muzieklessen in deze groep geeft.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In alle gevallen willen wij onze leerlingen de goede ondersteuning bieden waar ze die nodig hebben. De situatie altijd bekeken en na een deskundige analyse worden waar mogelijk passende aanpassingen geboden of een arrangement aangevraagd. Dit kan op allerlei gebieden zijn. Het slagen en het aanbod van de ondersteuning hangt af van de betrokken leerkrachten, groepssituatie, mogelijkheden van de leerling en de faciliteiten.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven