CBS Ouverture

Ouverturestraat 68 7534 CP Enschede

Schoolfoto van CBS Ouverture

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor de ouder(s)/verzorger(s). Jarenlang is er de weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven.Wij zien de school als een plaats om samen te zijn, te werken, te leren en samen plezier te maken. Daar is een goede sfeer voor nodig, waarin ieder zich veilig voelt. Daarom staat wederzijds respect tussen leerlingen, leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) bij ons hoog in het vaandel. We zijn ook een christelijke basisschool. Dat betekent dat we werken vanuit een christelijke levensovertuiging en de daarmee samenhangende normen en waarden.De naam en het logo van onze school, “CBS Ouverture” heeft voor ons een speciale symbolische betekenis; één muzieknoot met veel kleuren. De eerste noot is het begin voor ieder schoolkind, een begin van iedere ontwikkeling op eigen toonhoogte met een eigen klankkleur.CBS Ouverture, de school waar muziek in zit!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oog voor ieder kind
  • Passie en kracht
  • Respect & verantwoordelijkheid
  • Veilige omgeving
  • Groei op met al je talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven