CBS de Zevenster

Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede

Schoolfoto van CBS de Zevenster

In het kort

Toelichting van de school

De Zevenster is een kleinschalige basisschool voor Daltononderwijs. Wij hebben een peutergroep in ons gebouw. Onze leerlingen kunnen in hun eigen tempo en op hun eigen wijze hun weektaak maken en hebben de keuze dit in of buiten het klaslokaal te doen. Op die manier wordt hun zelfstandigheid bevorderd.Kom gerust eens kijken in onze school. Proef de sfeer en zie hoe de kinderen werken en spelen. Wij leiden u graag rond en beantwoorden met plezier uw vragen.

Gea Pereboom, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke Dalton school
  • Kleinschalig, jezelf zijn
  • optimale samenwerking
  • optimale talentontwikkeling
  • eigen keuzes maken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Tijdelijk hebben wij leerlingen opgevangen van een school die opgeheven is.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven