CBS de Zevenster

Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede

Schoolfoto van CBS de Zevenster

In het kort

Toelichting van de school

De Zevenster is een kleinschalige basisschool voor Daltononderwijs. We werken op onze school met thema's en koppelen daar leerdoelen en activiteiten aan. De kinderen werken zoveel mogelijk op hun eigen niveau en leren daarbij zelf doelen stellen. Nieuwsgierig geworden? Wij leiden u graag rond en beantwoorden met plezier uw vragen. Bel voor een afspraak 053-4316428 vriendelijke groet, team Zevenster.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Christelijk
  • Kleinschalig
  • Eigen niveau
  • Themagericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
54
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Zevenster geldt het schoolrooster volgens het vijf gelijke dagen model. Dit houdt in dat alle kinderen (groep 1 t/m 8) gedurende 5 dagen gelijke tijden naar school gaan. Op deze manier krijgen alle kinderen tenminste 940 uur onderwijs per jaar. Na een schoolloopbaan van 8 jaar genieten zij dan de vereiste uren onderwijs die wettelijk verplicht zijn.

Kinderen gaan 5,5 uur per dag naar school, hiervan is 30 minuten effectief ook pauze. In de pauze spelen kinderen buiten en krijgen de gelegenheid om met diverse (buiten) speelmaterialen aan de slag te gaan. Tijdens de pauzemomenten wordt er toezicht gehouden door leerkrachten. Dit zijn per pauzemoment 2 leerkrachten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven