De Kiem

J.P. Coenstraat 9 7541 BP Enschede

  • Schoolfoto van De Kiem
  • Schoolfoto van De Kiem
  • Schoolfoto van De Kiem
  • Schoolfoto van De Kiem

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op CBS De Kiem. De Kiem is een kleinschalige basisschool in de geliefde wijk Het Hogeland in Enschede.

Op deze site vindt u informatie die voor een groot deel geplaatst is door de Dienst Uitvoering Onderwijs. Graag verwijs ik u ook naar onze website: www.dekiemvco.nl. Nog liever zou ik u willen uitnodigen voor een vrijblijvend informatief gesprek op onze school. Dat geeft u als ouder een goed beeld van de dagelijkse gang van zaken op school. We werken elke dag aan goede resultaten op basis van de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs. Leren is voor ons: spelen, onderzoeken, ontwerpen, evalueren en presenteren. Dat laten we u graag laten zien,

Met vriendelijke groet,

Linda Tukkers, directeur CBS De Kiem


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontwikkelingsgericht leren
  • betekenisvol en levensecht
  • een veilige school
  • school van peuter tot puber
  • met opvang van 7 tot 19 uur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school zitten er momenteel gemiddeld 24 leerlingen in de groep. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven