School voor Speciaal Onderwijs Het Pontem College

Poolmansweg 245 7545 LR Enschede

Schoolfoto van School voor Speciaal Onderwijs Het Pontem College

In het kort

Toelichting van de school

SBO Het Pontem is een fusieschool van SBO de Spinaker en SBO de Tender, met 2 locaties. Aan de Fleringenbrink vindt u SBO Het Pontem en aan de Poolmansweg SBO Het Pontem College. Zoekt u betrouwbare, objectieve en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van SBO Het Pontem College? Dan bent u hier binnenkort op de juiste plek. Dit SchoolVenster biedt komend jaar gegevens afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. 

Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Voor meer algemene informatie over de school verwijzen we u naar de website van school: www.sbohetpontem.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven