obs Glanerbrug-Zuid

Ouverturestraat 70 7534 CP Enschede

Schoolfoto van obs Glanerbrug-Zuid

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 

De onderwijskundige indeling van onze school biedt u inzicht in de opbouw van onze organisatie. 

GROEPSINDELING

Wij werken met acht jaargroepen die zijn onderverdeeld in:
De onderbouwleerjaar 1 en 2
De middenbouwleerjaar 3,4 en 5
De bovenbouwleerjaar 6,7 en 8
In alle jaargroepen zitten gemiddeld 25 leerlingen. 

BIJZONDEREGROEPSINDELING
De school werkt met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. Combinaties van verschillende jaarklassen binnen een groep behoren, in het belang van de interne schoolorganisatie en het belang van de leerlingen, tot de mogelijkheden. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bij de aanmelding van een kind op onze school bekijken we samen met ouders, kind en eventueel ons bestuur en samenwerkingsverband of onze school de juiste plek is voor een kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven