obs Glanerbrug-Zuid

Ouverturestraat 70 7534 CP Enschede

Schoolfoto van obs Glanerbrug-Zuid

In het kort

Toelichting van de school

Obs Glanerbrug-Zuid is een gezellige en moderne basisschool voor openbaar onderwijs, waar kinderen zich veilig en prettig voelen. De kinderen van obs Glanerbrug-Zuid ontwikkelen en ontdekken hun talenten d.m.v.    opbrengstbewust en thematisch spelend en bewegend leren. Zij gaan vol zelfvertrouwen en   volledig in hun kracht de volgende stap in de maatschappij tegemoet. TOEKOMSTPROOF! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ruimte voor kennis en talent
  • Avontuurlijk
  • Verantwoordelijk
  • Toekomstgericht
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven