Openbare Basisschool De Broekheurne

De Posten 147 7544 LR Enschede

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Broekheurne

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Deze kunt u vinden op www.debroekheurne.nl bij KMPO tevredenheidsonderzoek
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders zijn gewend de enquête in te vullen tijdens een ouderavond op school. Dit jaar hebben we gevraagd de ouderenquête thuis digitaal in te vullen. We vermoeden dat dit ervoor heeft gezorgd dat weinig ouders de enquête hebben ingevuld. Komend schooljaar laten we de ouders, als zij weer de school in mogen, de enquête weer op school invullen. 
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven