Openbare Basisschool De Broekheurne

De Posten 147 7544 LR Enschede

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Broekheurne

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Broekheurne, waar kinderen en ouders graag komen.

Een warme buurtschool waar kinderen en ouders graag komen. Zo staat openbare basisschool De Broekheurne in de wijk Wesselerbrink bekend. De school heeft een royaal groen schoolplein waar de kinderen van de school en uit de buurt lekker kunnen spelen en bewegen.

Het gebouw is ruim, modern en alle ruimtes zijn voor het werken met kinderen ingericht. De peuteropvang Peuterpost is aan de andere kant van het schoolplein gevestigd.

Kenmerkend voor onze school is de kleinschaligheid (kleine groepen) en de goede sfeer. Er is veel persoonlijke aandacht voor kinderen. We hebben een enthousiast team met passie voor het werken met kinderen.

Wij maken het verschilOnze kernwaarden zijn: Vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid, respect en plezier. Wij bieden onderwijs dat het verschil maakt. Onze kinderen zijn in staat om te verwoorden: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat doe ik.

Onze missie
Het is onze missie om kinderen een stevige basis te bieden en te ondersteunen zodat ze met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Samen met ouders
Ouders zijn onze partners. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de toekomst van de kinderen. Ieder met zijn eigen taak en verantwoordelijkheid. We hechten hierbij grote waarde aan de open, heldere communicatie en een goede samenwerking.

Meer weten?
https://www.debroekheurne.nl/
Of kom zelf kijken op OBS De Broekheurne

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Respect
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er is pleinwacht op het grote plein vanaf 8.20 uur.
Om 8.20 uur mogen de kinderen en ouders van de kinderen van groep 1 t/m 3 naar binnen. De groepsleerkracht is aanwezig in de klas om de groep welkom te heten. na de herfstvakantie gaan de kinderen van groep 3 ook zelfstandig naar binnen.
De lessen starten om 8.30 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven