Alles-in-één-school De Zuidsprong

Het Lang 78 7544 XC Enschede

Schoolfoto van Alles-in-één-school De Zuidsprong

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de Stichting Consent werken we met een pool van mensen die vervangen bij ziekte en bij ander verlof.
Doordat deze mensen in dienst zijn binnen onze Stichting zijn ze bekend met onze scholen en de onderwijsconcepten.

Wanneer regelen wij vervanging:
bij ziekte
bij verlof

Wij hebben vast personeel dat vervangt bij seniorenverlof.
Indien er geen vervangers beschikbaar zijn, proberen wij dit altijd eerst op te lossen in school.
Alleen in noodgevallen zullen wij kinderen naar huis sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Muziekonderwijs wordt in groep 4 gegeven door een vakdocent van de Muziekschool.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen van 2 t/m 12 jaar.

Peuteropvang
Er zijn homogene groepen van groep 1 t/m 8. 
Er wordt vanaf groep 6 met heterogene groepen gewerkt, dit noemen wij groepsdoorbrekend werken.
Dit gebeurt tijdens taal en rekenen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven