Alles-in-één-school De Zuidsprong

Het Lang 78 7544 XC Enschede

Schoolfoto van Alles-in-één-school De Zuidsprong

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de scholenpagina van Mijn Vensters. 

Scholen op de kaart is de website die het meest complete beeld geeft van scholen in de buurt.

Dit Venster biedt u inzicht in onze school;  Alles-in-één-school De Zuidsprong. 
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.
Zoveel mogelijk informatie is door de school ingevuld. 
In Mijn Scholen op de kaart zijn verschillende modules te vinden. 

Een nog beter schoolbeeld krijgt u als u op de website van de school klikt: www.dezuidsprong.nl

Wij wensen u veel plezier met het lezen van de informatie over Alles-in-één school De Zuidsprong


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol
  • Aantrekkelijk
  • Respectvol omgaan met elkaar
  • Verbindend
  • Gelukkig zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Groep 1 t/m 8 : ma t/m vrijdag naar school van 8:30 tot 14:00 uur. 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven