Katholieke Basisschool De Horizon

Arnoldus van Bockholtstr 3 8307 AX Ens

Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Horizon

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken wel wisselend groep doorbrekend bij de creativiteitsvakken  en bij festiviteiten.

Wij hebben een leerling ondersteuner die 4 dagen werkt  met individuele leerlingen of met groepjes leerlingen binnen of buiten de groep. Het betreft dan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij werken in de groepjes met leerlingen die niet persé ondersteuning nodig hebben maar met incidentele vragen zitten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven