Montessori Bassisschool

Admiraliteitsweg 40 1601 ED Enkhuizen

Schoolfoto van Montessori Bassisschool

Contactgegevens

Montessori Bassisschool

Admiraliteitsweg 40
1601 ED Enkhuizen

Telefoon:
0228319032
Schoolwebsite:
www.montessori-enkhuizen.nl
E-mailadres:
directie@montessori-enkhuizen.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Montessorischool Enkhuizen

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
78
Website schoolbestuur:
www.montessori-enkhuizen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop

Terug naar boven