Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen

Roerdompplein 9 1602 RW Enkhuizen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool de Hoeksteen in Enkhuizen.

Misschien is dit uw eerste kennismaking met onze school, het kan ook zijn dat u de school al kent uit verhalen van anderen of doordat uw kind al op onze school zit. In alle gevallen hopen wij dat wij dat dit schoolvenster u de informatie biedt die u wenst.
Wij willen op een beknopte, maar duidelijke manier aan u als ouder vertellen: waar onze school voor staat, waar wij voor kiezen, waar wij aan werken en wat het allerbelangrijkste is: hoe wij uw kind een fijne tijd geven op onze basisschool!   

De gegevens zijn afkomstig van de school, DUO en de Inspectie. 

Wilt u meer informatie over de school? Ga dan naar onze website of maak een afspraak om onze school te bezoeken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Ontwikkeling en leren
  • Gezonde school
  • Veiligheid
  • Nieuwsgierigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen neemt af. Er nemen meer kinderen afscheid aan het einde van groep 8, dan dat er kinderen starten in groep 1.
Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Hoeksteen werken we met een continurooster. De woensdag is een kortere dag, als 'breek in de week' voor de kinderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven