Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen

Roerdompplein 9 1602 RW Enkhuizen

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool de Hoeksteen in Enkhuizen.

We dagen kinderen uit in hun ontwikkeling. Dit gebeurt in een veilige sfeer, waarbij het welbevinden van leerlingen, leerkrachten en ouders zeer belangrijk is. Verantwoordelijkheid én zelfstandigheid staan hoog in het vaandel, ook voor de kinderen.

We zijn een leer- en leefomgeving zijn, waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en wil presteren. Wij werken hieraan met een enthousiast team van leerkrachten, in goede samenwerking met de ouders.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de werkwijze en resultaten van basisschool de Hoeksteen uit Enkhuizen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Wilt u uitgebreide en actuele informatie over de school? Ga dan naar https://www.skowf.nl/site/dehoeksteen/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelen
  • Diversiteit
  • Kennisoverdracht
  • Structuur door PBS
  • Ondersteuning

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van de Hoeksteen is stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
237
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Hoeksteen heeft een convenant met twee aanbieders van kinderopvang.

Een van de aanbieders is kinderopvang Berend Botje. Zij huren een aantal lokalen op de Hoeksteen.
Twee voor de peutergroepen van deze organisatie, en één voor de BSO.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven