De Sprenge Emst

Hezeweg 40 8166 AP Emst

  • Schoolfoto van De Sprenge Emst
  • Schoolfoto van De Sprenge Emst
  • Schoolfoto van De Sprenge Emst
  • Schoolfoto van De Sprenge Emst
  • Schoolfoto van De Sprenge Emst

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2022 heeft de school een leerling tevredenheidsonderzoek afgenomen. Het onderzoek is afgenomen bij de oudere leerlingen van onze school. Onderwerpen hierbij zijn 'de groep', 'de school', 'veiligheid' en 'pestbeleving'. 
Wij zijn tevreden over de resultaten uit dit onderzoek. Leerlingen geven onze school een 7,5. Over het algemeen ervaren onze kinderen onze school als een fijne plek en geven aan dat ze zich in een prettige groep bevinden. Het overgrote deel van de kinderen geeft aan dat ze de leerstof leuk en fijn vinden en dat ze daarnaast goed worden ondersteunt door hun leerkrachten. 
Uit het onderzoek komt voor dat een zeer klein deel van onze kinderen zich niet altijd even fijn voelt op school. Deze signalen nemen wij zeer serieus. Middels verder onderzoek en zogenaamde 'Zien' vragenlijsten brengen wij deze signalen beter in kaart. Ook nemen we hierin de signalen die kinderen en ouders ons geven mee. Onder andere met hulp van de methodiek van KickFit! spelen wij in op eventuele behoeften van een groep of kind. 
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2022 heeft de school een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Onderwerpen hierbij zijn 'de sfeer', 'lessen' en 'informatievoorziening en communicatie'. 
Wij zijn tevreden over de resultaten uit dit onderzoek. Ouders geven onze school een 7,3. Vooral de sfeer en veiligheidsbeleving wordt door ouders op onze school als positief ervaren. De tevredenheid over de lessen en het aanbod zien ouders als een aandachtspunt. In het afgelopen jaar heeft onze school hier veel energie in gestoken. Wij zien het als taak om dit bij de start van het nieuwe schooljaar zo goed als mogelijk aan ouders te laten zien. Hiervoor organiseren wij een informatiemarkt bij de start van het schooljaar. 

Uit het onderzoek zien wij dat ouders tevreden zijn over de informatie die we delen over de school. Aandachtspunt is de informatie die ouders ontvangen over hun kind. Wij zien dat ouders van mening zijn dat dit beter kan. De afgelopen coronaperiode heeft hier ongetwijfeld niet aan bijgedragen. Wij zien het als taak om hierin te blijven ontwikkelen. De manier waarop wij omgaan met ouder- en kindgesprekken passen wij aankomend jaar in frequentie naar boven aan. Ook kijken wij naar de mogelijkheid om ons onderwijs beter aan ouders te kunnen laten zien en hen hierin te betrekken. 

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven