De Sprenge Emst

Hezeweg 40 8166 AP Emst

  • Schoolfoto van De Sprenge Emst
  • Schoolfoto van De Sprenge Emst
  • Schoolfoto van De Sprenge Emst
  • Schoolfoto van De Sprenge Emst
  • Schoolfoto van De Sprenge Emst

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • toegankelijk voor iedereen
  • leren van en met elkaar
  • positief en opbouwend
  • ieder kind mag er zijn
  • kleinschalig, veiligheid, rust

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Sprenge Emst 

Een mooie openbare school waar iedereen welkom is en waar we trots op zijn.

"De school die gewoon bij je past" is het motto van onze school.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zich op hun eigen manier te ontwikkelen en waar ze zichzelf kunnen zijn. De school staat centraal in de gemeenschap en is op een mooie manier onderdeel van het gezellige dorp Emst.

De school

De Sprenge wil als school excelleren in de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen. Ook op het gebied van zorg voor leerlingen die het minder goed doen dan het gemiddelde en degenen die het veel beter doen, heeft De Sprenge een bijzonder plan. De leerkrachten volgen aanvullende scholing, want ook zij moeten bij blijven in hun vak.

Schoolgrootte en situering

De school telt rond de 90 leerlingen. Zij zijn verdeeld over vier groepen.
De leerlingen die onze school bezoeken komen veelal uit het dorp en buitengebied van Emst.
Ook omdat de school midden in het dorp staat, speelt zij een duidelijke rol in activiteiten die binnen het dorp plaatsvinden.
Tevens is er een goede samenwerking met de bijvoorbeeld de peuterspeelzaal en de speeltuinvereniging.

Ieder kind mag er zijn

Er wordt op onze school veel aandacht aan het ‘samen beleven’ besteed. We ontwikkelen activiteiten die we met de hele school uit kunnen voeren. Ieder kind mag er zijn. De kleinschaligheid van onze locatie biedt veiligheid en rust.

Het klimaat van de school

Wij werken graag in een vertrouwde en veilige omgeving. Het beleidsmatig werken en de methodiek van KickFit! en Breinhelden helpt ons hierbij.
We werken op een positieve en opbouwende manier samen met onze kinderen en ouders/verzorgers. We willen dat de kinderen met plezier onze school bezoeken. Samen hebben wij hiervoor regels en afspraken gemaakt. Deze zijn ‘kindvriendelijk’ en positief beschreven. ‘Je mag niet rennen in de gang’ wordt: ‘Onze gang is een wandelgebied’.
Samen maken wij er zo een fijne school van.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
87
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven