Christelijke Basisschool Het Mosterdzaadje

Oranjeweg 116 8166 JD Emst

De oude tweeklassige lagere school die tot 1972 dienst deed als schoolgebouw. De moestuin op de voorgrond.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom! Leuk dat u een blik wilt werpen door het venster van Christelijke Basisschool Het Mosterdzaadje. Wat u door dit venster ziet is deels afkomstig van DUO en de onderwijsinspectie. Onze school heeft veel meer ramen dan alleen het venster van de overheid. We zullen D.V. de informatie uitbreiden zodat het venster een steeds completer beeld geeft van wie wij zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Positief Christelijk onderwijs
 • Reformatorische grondslag
 • Ruimte voor groei
 • Groot in kleinschaligheid
 • Open toelatingsbeleid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is van origine een kleine dorpsschool. Het gemiddeld leerlingenaantal vanaf de start van de school in 1890 tot aan het 125 jarig jubileum in 2015 bedroeg tussen de 35 en 40 leerlingen. Het aantal leerlingen is de laatste jaren gestaag toegenomen en op de teldatum van 1 oktober 2021 stond de teller op 106. In het cursusjaar 2021-2022 nam dat toen tot 120 leerlingen. Naar verwachting zal in de periode 2021-2025 het leerlingaantal rond de 115 leerlingen schommelen. Vanwege capaciteitsproblemen is er in het jaar 2022-2023, evenals in 2021-2022 een leerlingenstop. Deze geldt niet voor kinderen van gezinnen die al kinderen op school hebben. Begin 2024 is een nieuw toelatingsbeleid vastgesteld. Zodra deze rijp is voor publicatie zal die worden opgenomen op de website www.cbshetmosterdzaadje.nl. 

Om instromende leerlingen goed te kunnen begeleiden hanteert de school instroommomenten. Er is elke maand één instroommoment. De instroomdata worden in juni vastgesteld voor het daaropvolgende cursusjaar. De instroomdata zijn

 • 22 augustus 2023
 • 3 oktober 2023
 • 7 november 2023
 • 9 januari 2024
 • 6 februari 2024
 • 5 maart 2024
 • 9 april 2024
 • 4 juni 2024

De kleuterjuf zal tegen de tijd dat uw kind naar school mag contact met u opnemen en maakt een afspraak voor data waarop uw kind kan komen kennismaken.

In uitzonderlijke gevallen kan de schoolleiding beslissen af te wijken van genoemde instroomdata. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De lunchtijd wordt benut als lestijd

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven