OBS J.H. Isings

Emperweg 70 7399 AG Empe

Schoolfoto van OBS J.H. Isings

In het kort

Toelichting van de school

Samen kom je verder op obs J.H. Isings in Empe. Welkom op het SchoolVenster van obs J.H. Isings. Als hart van het dorp Empe, verwelkomt onze openbare school leerlingen uit ons dorp en omgeving. Ons enthousiaste team biedt leerlingen een warme schooltijd in een open en kleinschalige sfeer. Met extra aandacht voor beweging (inclusief zwemonderwijs), vaardigheden en onderwerpen waarin de talenten van onze leerlingen worden benut. We leren de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen zorgvuldig aan met moderne lesmethodes en middelen (zoals chromebooks). We geven instructie op verschillende niveaus  en leren de kinderen zelfstandig werken en laten (samen) werken in kleine groepjes. Dit SchoolVenster geeft u een beknopt beeld van onze school, leerlingen, resultaten en bedrijfsvoering. Een uitgebreider beeld, met bijvoorbeeld meer informatie over de zwemlessen van onze school, krijgt u op onze website: www.isings.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en plezier
  • Kennis en vaardigheden
  • Zorgstructuur: kind in beeld
  • Samenwerken
  • Kleinschaligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Algemeen – aantal leerlingen. Het aantal leerlingen op onze school verloopt synchroon aan het aantal schoolgaande kinderen dat in Empe en directe omgeving woont. Onze leerlingen zitten in combigroepen met een gemiddelde grootte van 19 leerlingen per groep.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
74
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven