Openbare Basisschool De Dreef

Kanaal A NZ 102 7881 KL Emmer-Compascuum

  • Welkom bij o.b.s. de Dreef.
O.b.s. de Dreef maakt onderdeel uit van Openbaar Onderwijs Emmen.
  • Door de groei van de school zijn er in oktober 2020 twee nieuwe units naast de school gebouwd. In deze units zitten groep 6/7/8.
  • Naast de school is dit schooljaar een nieuwe fietsenstalling gekomen.
  • O.b.s. de Dreef bestaat inmiddels als meer dan 100 jaar!

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool de Dreef staat in de plaats Emmer-Erfscheidenveen wat deel uit maakt van de plaats Emmer-Compascuum. Het is van oorsprong een veenkolonie en ontstaan in de tweede helft van de 19 eeuw. De school is gesticht in 1920 en is gevestigd in Emmer-Erfscheidenveen. “De Dreef” is een buurtschool. De school werd op 1 oktober 2021 bezocht door 95 leerlingen verdeeld over 5 klassen. Achter de school is een prachtige speelruimte. In 2019 heeft de school een nieuw schoolplein gekregen. In 2020 kon de viering van het 100 jarig bestaan helaas niet door gaan. In oktober 2020 is de school uitgebreid met 2 extra lokalen. Met ingang van dit schooljaar is o.b.s. de Dreef de enige school in het dorp Emmer-Erfscheidenveen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • je wordt gezien en gehoord
  • iedereen is uniek
  • een leven lang leren
  • leren van elkaar
  • veilige leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 heeft de school 91 leerlingen verdeeld over 5 groepen. De leerlingen komen voor het overgrote deel uit de buurt van de school.

We verwachten op 1 oktober 2021 95 leerlingen te hebben.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
95
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven