Openbare Basisschool De Runde

Runde ZZ 84 7881 HP Emmer-Compascuum

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Runde
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Runde
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Runde

In het kort

Toelichting van de school

De Runde is een openbare basisschool in het dorp Emmer-Compascuum. Er gaan ongeveer 85 kinderen naar school, die verdeeld zin over 5 groepen. Ook is er in het gebouw een voorschool aanwezig, voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van o.b.s. De Runde. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed pedagogisch klimaat
  • Respect en vertrouwen
  • Opbrengstgericht werken
  • Communicatie
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum van 1 oktober 2020 gingen er 97 leerlingen naar De Runde.  De kinderen van de voorschool zijn hierbij niet meegeteld. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven