De Bente Openbare Basisschool

Westerdiep OZ 96 7881 HG Emmer-Compascuum

  • Schoolfoto van De Bente Openbare Basisschool
  • Schoolfoto van De Bente Openbare Basisschool
  • Schoolfoto van De Bente Openbare Basisschool
  • Schoolfoto van De Bente Openbare Basisschool
  • Schoolfoto van De Bente Openbare Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Emmer-Compascuum is van oorsprong een veenkolonie en is ontstaan in de tweede helft van de 19e eeuw. In1879 is men met de ontginning van het veen begonnen. Als gevolg hiervan werden in die jaren het Oosterdiep en het Westerdiep gegraven. Het voormalige gebouw van openbare basisschool “De Bente” lag aan het Oosterdiep en was gebouwd in 1904, in die tijd een buurt met veel winkels. School 2, zoals de school heette bij de oprichting, heeft in 1978 de naam “De Bente” gekregen. Deze naam is toentertijd gekozen, omdat er vroeger op de plaats van het schoolgebouw bentegras groeide. Vanaf 9 januari 2012 zijn wij gehuisvest in het nieuwe schoolgebouw aan het Westerdiep.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Gepersonaliseerd leren
  • Eigenaarschap
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Rol van ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door ongeveer 145 leerlingen verdeeld over 6 groepen.

Hoewel de school in een buitengebied van Emmer Compascuum ligt, is het op dit moment de grootste school in het dorp. De leerlingen komen vanuit het hele dorp naar onze school toe. De school heeft een goede naam in het dorp. Ook de onrust op andere scholen in het dorp (fusie, personeelswisselingen, etc.) heeft bijgedragen aan de groei van onze school. Tevens hebben we veel instroom van leerlingen die vanuit het westen van het land hier naar toe verhuizen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De gemeente Emmen heeft samen met 6 schoolbesturen afspraken gemaakt over het aanbieden van voorschoolse educatie. Een voorschool maakt deel uit van de basisschool en biedt voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar een fijne, stimulerende en leuke speelomgeving. Gedurende 10 uur per week, verdeeld over 3 dagdelen in de week, kunnen de peuters deelnemen in een groep van maximaal 16 peuters.
Kinderen leren samen met hun leeftijdgenootjes, al spelend, vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool.  Dit doen ze onder leiding van gekwalificeerd personeel die nauw samenwerken met de leerkrachten van de groepen 1 en 2. Het jaarprogramma en activiteiten zijn op elkaar afgestemd en door de doorgaande lijn is de overgang naar de basisschool makkelijker.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

AVG
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Door de inwerkingtreding van de AVG krijgt u als ouders meer mogelijkheden om voor uw privacy rechten op te komen bij de verwerking van uw gegevens. Het Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) valt ook onder de AVG want zij legt ook persoonsgegevens van leerlingen en van u als wettelijke vertegenwoordiger, vast. Middels een brief vragen wij u toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s. Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal die door ons, of in opdracht van de school wordt gemaakt. Het kan echter voorkomen, dat andere ouders foto’s of video’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar géén invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven ofwel op een later moment uw toestemming weer intrekken. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon  en/of dochter gebruikt en gedeeld worden.

Terug naar boven