Openbare Basisschool De Meent

Eerste Koppelveenweg 2 7881 EG Emmer-Compascuum

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In verband met Corona geen eindtoets.

Verwijzing conform plaatsingswijzer. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wanneer men de resultaten van een school in cijfers weergeeft, wordt snel onrecht gedaan aan de enorme prestatie die kinderen, leerkrachten en ouders leveren. Sommige kinderen moeten hard werken voor een gemiddeld resultaat, anderen bereiken met weinig inspanning een hoge score. Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het onderwijs is het daarom nodig naar alle groepen te kijken over een periode van meerdere jaren.Dan zou de “prestatie van de school” in een cijfer uit te drukken zijn. Op basis hiervan zouden basisscholen met elkaar vergeleken kunnen worden. Om deze vergelijking te kunnen maken, maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito (LVS). Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen. De afnamemomenten zijn in januari/februari en in mei/juni. Bij de monitoring op leerling niveau en op groepsniveau wordt er gekeken naar de vaardigheidsscore. Alleen als deze stijgt ontwikkelt het kind zich.De resultaten van ons onderwijs hebben onze constante zorg. Na afname van de Cito-toetsen maken de leerkrachten een analyse van de resultaten om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de door de school zelf gestelde norm.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven