Openbare Basisschool De Meent

Eerste Koppelveenweg 2 7881 EG Emmer-Compascuum

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent

In het kort

Toelichting van de school

De naam De Meent betekent van oorsprong 'gemeenschappelijke weide', zoals ook de algemene toegankelijkheid in de doelstelling van het openbaar onderwijs wijst op gemeenschappelijkheid.  

Obs De Meent is gesticht in 1892. Het huidige gebouw aan de Eerste Koppelveenweg 2 is in 1963 geopend.
Onze schoolkring omvat een oude wijk van het dorp, de daaromheen gelegen nieuwbouw en een deel van het centrum.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op maat (adaptief)
  • Professionele cultuur
  • Vertrouwen en respect
  • Laagdrempelig
  • Overlegstructuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum van 1 oktober 2020 bezochten 86 leerlingen De Meent.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
86
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de bijlage kunt u lezen hoe wij als school omgaan met de privacy van onze/leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers.

Terug naar boven