De Hoeksteen

Hoofdkanaal OZ 86 7881 CN Emmer-Compascuum

  • Ter afsluiting van de kunstweek was er een goochelaar.
  • Groep 5/6 heerlijk aan het eten tijdens het kerstdiner

In het kort

Toelichting van de school

Uw kind zit acht jaar van zijn leven op een basisschool. Dit is een belangrijke periode voor uw kind, maar ook voor u als ouder. U vertrouwt uw kind acht jaar toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. RKBS De Hoeksteen is dan een weloverwogen keus!

De Hoeksteen is een rooms-katholieke basisschool in Emmer-Compascuum. Wij bieden een stimulerende en uitdagende leeromgeving. De school werkt met het BAS - kwaliteitszorgsysteem waarin we structureel werken aan cyclische kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Wij stemmen ons onderwijs af op de pedagogische en didactische behoefte van onze kinderen. Dit doen we door adaptief onderwijs te bieden, met vooruitstrevende (digitale) methodieken en materialen. Ons onderwijs is aangepast aan de steeds veranderende maatschappij, waarin onze kinderen opgroeien.

Onze school is, naast een leergemeenschap, ook een leefgemeenschap. Wij vinden dat het leren van kinderen een samenspel is tussen school en thuis. Ouderparticipatie is daarom een belangrijk item binnen onze school. Gezamenlijk dragen wij zorg voor de (katholieke) normen en waarden in en om onze school.

De katholieke kerk is niet weg te denken binnen deze leefgemeenschap. De school heeft een hechte band met de Willehadus kerk.

De Hoeksteen staat voor: Samen bouwen aan de toekomst!

Bouwen aan de toekomst, dat doen we graag met u!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Communicatie
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Normen en waarden
  • Openheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er is in Drenthe een krimp zichtbaar in het aantal leerlingen op de basisscholen. De Hoeksteen had op 1 oktober in het schooljaar 2020-2021 56 leerlingen. We hadden dit schooljaar een kleine uitstroom, 8 kinderen uit groep 8. De (zij)instroom was in het schooljaar 2020-2021 3 leerlingen.

Op dit moment schooljaar 2021-2022 heeft de Hoeksteen 51 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
51
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wilt u meer informatie over de voor/naschoolse opvang, heeft u vragen over de opvang via school of wilt u zich hiervoor aanmelden. Dan kunt u vrijblijvend een mail sturen naar het schoolmailadres: dehoeksteen@primenius.nl

Voor opvang tijdens vakantie of vrije dagen geldt: bij een vroegtijdige aanvraag kan er opvang geregeld worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven