Protestants Christelijke Basisschool de Triangel

Kanaal A NZ 191 7881 KS Emmer-Compascuum

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Triangel

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers, 

De basisschool is een belangrijke periode in het leven van een kind. Ouders vertrouwen hun kind een groot gedeelte van de dag toe aan de zorg van de leerkrachten. Een basisschool kiest u dan ook met zorg. Het belangrijkste is om een school te zoeken waar u vertrouwen in heeft. 

Elk schooljaar werken wij met ouders en andere betrokkenen aan de ontwikkeling van onze leerlingen vanuit onze christelijke visie en vanuit onze visie op onderwijs, gebaseerd op pedagogische doelen. Het zijn de twee onderdelen die belangrijk zijn voor het welbevinden van kinderen en het bereiken van goede resultaten. 

Ouders kunnen vertrouwen op een professioneel team dat de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen zoveel mogelijk benut. Schoolvakken als taal, lezen, rekenen en spelling zijn belangrijk en komen daarom goed aan bod. Sport en bewegen vinden we ook erg belangrijk. Daarnaast besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creatieve vorming.

Ieder kind is uniek. Kinderen verschillen in karakter, aanleg, tempo, levensovertuiging en afkomst. Daar houden we rekening mee. We werken aan verbondenheid tussen kinderen onderling. Kinderen op de Triangel ontwikkelen zich tot zelfstandige, zelfbewuste kinderen. Zij kunnen op verschillende manieren presentaties geven, helpen en ondersteunen elkaar en maken zich de leerstof eigen en kunnen die informatie toepassen in bijvoorbeeld projecten. Elk kind verwerft op zijn of haar eigen manier, de vaardigheden die nodig zijn om na de basisschool de volgende stap te kunnen zetten. 

Wij wensen u én uw kind(eren) een fijne, leerzame en inspirerende tijd op de Triangel!

Namens het team 

Bertie Vink, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke school
  • Persoonlijk leiderschap
  • Gepersonaliseerd onderwijs
  • Innovatief
  • Kunst, cultuur en techniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS de Triangel is een kleine gezellige dorpsschool. Door de kleinschaligheid kennen de kinderen, ouders en teamleden elkaar goed en zijn ze erg bij elkaar betrokken. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
25
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven