Basisschool De Rank

Hagedoorn 2 7822 CC Emmen

Schoolfoto van Basisschool De Rank

In het kort

Toelichting van de school

De Rank is een gereformeerde basisschool en biedt al ruim 40 jarig onderwijs aan kinderen uit Emmen en omstreken. De kern van ons onderwijs ligt in de Bijbel. `Geloof in ontwikkeling`is onze missie. Hierbij blijven we delen en genieten van Gods liefde en staan we samen sterk! Wij streven ernaar dat ieder kind zich in een veilige omgeving optimaal kan ontwikkelen en zijn talenten leert ontdekken en gebruiken.Onze kernwoorden zijn Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Respect. Hier geven we vorm aan binnen ons onderwijs zodat het voor de leerlingen inhoud krijgt.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In 2014 bezochten ongeveer 90 leerlingen de school. In de loop van de jaren is een stijging te zien in het leerlingenaantal. Dit heeft tot gevolg gehad dat we van vier groepen naar vijf groepen zijn gegroeid. Op dit moment, oktober 2020, is het leerlingenaantal 119. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven