Het Anker Protestants Christelijke Jenaplanschool

Distelvink 107 7827 DD Emmen

  • Schoolfoto van Het Anker Protestants Christelijke Jenaplanschool
  • Schoolfoto van Het Anker Protestants Christelijke Jenaplanschool
  • Schoolfoto van Het Anker Protestants Christelijke Jenaplanschool
  • Schoolfoto van Het Anker Protestants Christelijke Jenaplanschool
  • De juffen spelen een toneelstuk voor de kinderen

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de werkwijze, visie en resultaten van Basisschool Het Anker. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Het Anker is een basisschool die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Een school die sterk hecht aan een goed en veilig pedagogisch klimaat. Kinderen kunnen dan presteren naar hun mogelijkheden en dat is zichtbaar in de resultaten!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ambitie en uitstaling
  • veilig pedagogisch klimaat
  • hoogbegaafdheids afdeling
  • kleinschalig en open
  • uitgaan van verschillen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is de afgelopen jaren gegroeid, ondanks de krimp in de wijk waar de school staat.

Dit heeft te maken met de afdeling voor hoogbegaafden die sinds 8 jaar een onderdeel is van de school.

Er is veel expertise aanwezig op de school met betrekking tot meer en hoogbegaafdheid.

De school heeft een sterk pedagogisch klimaat zowel in de reguliere afdeling als in de Kwadraatafdeling voor hoogbegaafden.. en dat wordt door ouders sterk gewaardeerd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven