Het Anker Protestants Christelijke Jenaplanschool

Distelvink 107 7827 DD Emmen

Schoolfoto van Het Anker Protestants Christelijke Jenaplanschool

In het kort

Toelichting van de school

Het Anker in Emmen is een veilige haven waar kinderen samen leren, spreken, spelen en vieren.
Wij dagen kinderen uit om te willen leren en samen te werken.
Op onze school doen kinderen succeservaringen op.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • veilig pedagogisch klimaat
  • hoogbegaafdheidsafdeling
  • kleinschalig en open
  • uitgaan van verschillen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft een sterk pedagogisch klimaat zowel in de reguliere afdeling als in de Kwadraatafdeling voor hoogbegaafden.. en dat wordt door ouders sterk gewaardeerd.

Voor de komende periode voorzien we een sterke groei in zowel de kleuterbouw als de Kwadraatafdeling.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. 

Terug naar boven