't Twiespan

Vredenveld 78 7824 CJ Emmen

Schoolfoto van 't Twiespan

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de SchoolVenstersite van onze basisschool Twiespan in Emmen.

Deze site biedt u inzicht in de resultaten van 't Twiespan. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over allerlei zaken die wenselijk zijn voor u om te weten. Bent u een nieuwe ouder, u wilt graag een gesprek met een rondleiding in onze basisschool dan kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak.                                                                 

Deze site is in ontwikkeling. Gedurende de komende maanden wordt er meer informatie over de school toegevoegd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke school
  • Positiv Behaviour Support
  • Dalton school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school staat in een naoorlogse wijk die in de jaren ’50 van de vorige eeuw is ontstaan. De inmiddels gerenoveerde wijk is een open groene wijk met alleen laagbouw. ’t Twiespan is eind jaren 80/90 van de vorige eeuw ontstaan vanuit de samenvoeging van de Anne de Vries school en de Maranathaschool. 

De school ligt in een rustige omgeving met aangrenzend een speelveld met een tennistafel en een basketbalveldje waarvan de leerlingen tijdens de pauzes gebruik mogen maken. Er is veel ruimte rond school. Nabij het schoolterrein is een doorgaande fietsroute en zijn er parkeerstroken.

Door de jaren heen is de omgeving flink gerenoveerd, waardoor het er ook rondom de school kleurig, ruim en prettig uitziet. Populatie: Onze leerlingen komen voornamelijk uit wijk Angelslo, een klein aantal komt uit de wijk Emmerhout. Voor ouders spelen verschillende factoren bij het kiezen van een school:

- de christelijke identiteit
- zelf op deze school gezeten
- het daltononderwijs
- de afstand tussen school en thuis
- het gebouw en de sfeer

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven