Openbare Basisschool De Lisdodde

Ganzenveld 85 7827 SE Emmen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Lisdodde

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

nvt

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Lisdodde is een school met leerstofjaargroepen.  Er wordt niet gewerkt met combinatiegroepen.

Voor de groepen 4, 5 en 6 is er een muziekleerkracht die muziekonderwijs geeft.  De kinderen krijgen o.a. blokfluitles.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Zie hiervoor onze schoolgids op onze website

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Lisdodde biedt specifieke ondersteuning aan:

- leerlingen met dyslexie;

- meer - en hoogbegaafde leerlingen

- leerlingen met rekenproblemen;


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven