Openbare basisschool Op 't Veld

Barnar 5 A 7826 EP Emmen

Schoolfoto van Openbare basisschool Op 't Veld

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van o.b.s. Op 't Veld. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en kleinschalig
  • Opbrengst- & Resultaatgericht
  • Talentontwikkeling
  • Ontdekken en onderzoeken
  • 21e eeuwse vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We merken een lichte stijging van het aantal kinderen. In juli 2022 bezochten 81 kinderen de school. Op de teldatum 1 februari 2022 waren er 75 leerlingen ingeschreven. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Continurooster
Er wordt gewerkt met een continurooster. De kinderen blijven tussen de middag allemaal over op school. Ze hebben een half uur middagpauze waarin ze samen brood eten en daarna een poosje buiten spelen. Dat gebeurt onder begeleiding van de leerkrachten. De onderbreking van het schoolprogramma is hierdoor korter en vloeiender. Kinderen blijven in het ritme en pakken het lesprogramma 's middags makkelijker op.

De middagpauze is op maandag, dinsdag en donderdag van 12.00 uur tot 12.30 uur voor groep 1 t/m 8. Op woensdag wordt er les gegeven tot 12.15 uur. Groep 3 gaat op vrijdag tot 12.00 uur naar school. Om 12.30 uur beginnen dan de lessen voor groep 4 t/m 8 weer. De kinderen van groep 1 en 2 zijn vrijdags vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven