Openbare basisschool en voorschool Op 't Veld

Barnar 5 A 7826 EP Emmen

Schoolfoto van Openbare basisschool en voorschool Op 't Veld

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In november 2020 is er een leerlingtevredenheidsonderzoek van Scholen met Succes afgenomen onder de leerlingen van de groepen 6,7 en 8. Over het algemeen zijn de leerlingen van OBS Op 't Veld zeer tevreden met hun school.
Leerlingen zijn zeer tevreden over de hoofdaspecten: leerkrachten, sociaal-emotioneel, sfeer en onderwijs. Het gemiddelde cijfer was een 8,7 (landelijk is dit een 8,1).

In de bijlagen zijn de uitkomsten opgenomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In november 2020 is er een oudertevredenheidsonderzoek van Scholen met Succes geweest. De ouders zijn over het algemeen tevreden over OBS Op 't Veld. Over de hoofdaspecten leerkracht, begeleiding, sfeer, persoonlijke ontwikkeling en contacten met de school zijn de ouders zeer tevreden.

Zie voor meer informatie de bijlage.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven