Openbare basisschool De Kubus

Houtweg 403 7823 PS Emmen

Schoolfoto van Openbare basisschool De Kubus

Het team

Toelichting van de school

Door De Kunstbeweging worden dit hele schooljaar muzieklessen verzorgd. Wekelijks in de groep 4 en 5.
Alle gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat de leerkracht van uw kind één of meerdere dagen afwezig is vanwege verlof. Via de locatiedirecteur word vervanging geregeld. Dit gebeurt met grote zorg, zodat de continuïteit zo veel mogelijk gewaarborgd is/wordt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De keuzeklas
In onze visie/missie staat dat wij de kinderen zelfontdekkend willen laten leren met de leerkracht als coach. Dit doen wij o.a. in de keuzeklassen. Op maandagmiddag (vanaf de voorjaarsvakantie) kunnen de kinderen van de groepen 2 en 3 kiezen uit verschillende klassen/onderwerpen. Op donderdagmiddag kunnen de kinderen van groep 4 en 5 kiezen uit: o.a. wetenschap en techniek, Engels, atelier, creatief schrijven/drama, natuur en restaurant. In de talenklas wordt momenteel de hele middag Engels aangeboden. In allerlei vormen, spreken, lezen, film kijken, zingen, toneelspelen…. zijn de kinderen zelf actief bezig. In het restaurant staat gezonde voeding, zelfontdekkend bezig zijn en kennis voorop. Er wordt met veel plezier geleerd. De keuzeklas is volop in beweging en er wordt steeds gezocht naar nieuwe uitdagingen voor de kinderen. Een werkgroep bewaakt de voortgang, zodat het een dynamisch gebeuren blijft.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 Aan alle leerlingen bieden wij,  voor hen passend onderwijs.

Specifieke ondersteuning is er voor zorgleerlingen. Zowel de kinderen die beneden niveau, als de kinderen die meer presteren.
Ook hoogbegaafdheid neemt daar een behoorlijke plaats in.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven