Openbare basisschool De Kubus

Houtweg 403 7823 PS Emmen

Schoolfoto van Openbare basisschool De Kubus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van obs De Kubus      

De Kubus een basisschool met oog voor de wereld en de toekomst. Wij vinden het aanleren van basisvaardigheden en kennis belangrijk maar besteden ook veel aandacht aan ontdekkend en talentontwikkelendleren. Een prachtig, modern en duurzaam schoolgebouw ondersteunt ons in het uitvoeren van ons onderwijsconcept in de wijk Emmerhout.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Autonomie/competentie/relatie
  • Leren van en met elkaar
  • Structuur en voorspelbaarheid
  • Zelfontdekkend leren
  • Wederzijds respect/vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het kindcentrum is gebouwd in de wijk Emmerhout. Een ruim opgezette wijk gelegen in een groene, bosrijke omgeving. Rondom de school is een winkelcentrum, medisch-centrum, multifunctioneel plein en een sportveld gelegen. Daarnaast is het op fietsafstand van het centrum van Emmen, Aquarena zwembad, voetbalvelden, Wildlands Adventurepark en het Atlas theater.
In het kindcentrum zit naast onze basisschool een voorschool, bibliotheek, kinderopvang en een interconfessionele basisschool.
Kinderopvang Meerdijk is in het kindcentrum gevestigd voor de naschoolse opvang van onze kinderen.

Op de Kubus zitten circa 400 leerlingen. Deze leerlingen zijn over 17 groepen verdeeld. Er zijn ruim 30 medewerkers werkzaam.

Leerlingenraad
De leerlingenraad biedt een mooie kans voor onze school om de leerling meer invloed te geven. In het begin van elk schooljaar kiezen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een vertegenwoordiger van hun klas. De vertegenwoordigers nemen de aandachtspunten van hun klas mee voor de vergadering. De vergadering is ongeveer 6 keer per jaar met de locatiedirecteur. De locatiedirecteur communiceert de belangrijkste aandachtspunten met het team.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
382
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven