Openbare Basisschool De Esdoorn

Buiskoolstraat 1 7814 RC Emmen

 • De school is in 2018 geheel verbouwd en is voorzien van de nieuwste technologie.
 • Kindercentrum de Rommelpot zit bij de school in.
 • Prachtige speelgelegenheid voor de kinderen.
 • De pannakooi is favoriet onder de leerlingen.
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Esdoorn

In het kort

Toelichting van de school

De Esdoorn is een openbare daltonschool in het dorp Weerdinge. Alle mensen zjn gelijkwaardig. Daarom staat De Esdoorn open voor alle kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Het maakt niet uit welke levensbeschouwing, sekse, nationaliteit of sociale achtergrond zij hebben. Iedereen is welkom!

Op De Esdoorn vinden wij het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat wij meer aanbieden dan alleen taal en rekenen. Wij organiseren en doen dan ook mee aan diverse activiteiten. We geven het onderwijs vorm vanuit de kernwaarden van het daltononderwijs.

Kom gerust eens langs en proef de sfeer op school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kindcentrum Weerdinge
 • Daltonschool
 • Samen beter
 • Betrokken
 • Laagdrempelig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Esdoorn wordt bezocht door ongeveer 110 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 5 combinatiegroepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sponsoring

Scholen krijgen steeds vaker te maken met bedrijven die hen willen sponsoren. Binnen de schoolmuren bevindt zich immers een mooie doelgroep (leerkrachten en leerlingen - en via de leerlingen hun ouders/verzorgers) voor allerlei commerciële activiteiten. Sponsoring kan een uitkomst bieden voor het te kunnen betalen van extraatjes voor de leerlingen maar er zijn ook risico's aan verbonden. De leerlingen zijn immers een kwetsbare, eenvoudig te beïnvloeden groep. Op onze school is afgesproken dat er gebruik gemaakt kan worden van sponsoring mits dit voldoet aan de uitgangspunten van de afspraken die gemaakt zijn tussen alle landelijke organisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen. Deze uitgangspunten zijn:

 • de sponsoring moet passen binnen de doelstellingvan de school
 •  de sponsoring mag de objectiviteit van de school niet in gevaar brengen
 • de school moet ook zonder sponsormiddelen onderwijs kunnen blijven geven.

Daarnaast behoudt de school zich het recht omvanwege schoolspecifieke redenen sponsoring te weigeren. In geval van twijfel besluit de locatiedirecteur of sponsoring wel of niet geaccepteerd wordt.

Privacy (AVG)

In de bijlage kunt u lezen hoe wij als school omgaan met de privacy van onze leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers.

Terug naar boven