Openbare Basisschool De Vlonder

Giervalk 20 7827 HX Emmen

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vlonder
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vlonder
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vlonder
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vlonder
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vlonder

In het kort

Toelichting van de school

Obs De Vlonder is een openbare basisschool voor Daltononderwijs in Emmen en onderdeel van Openbaar Onderwijs Emmen. Alle kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten, ongeacht hun afkomst of achtergrond, zijn bij ons welkom. Op de Vlonder zitten circa 200 leerlingen. In het gebouw zitten, naast de basisschool ook een voorschool en kinderopvang. De school bevindt zich in het centrum van de wijk ‘de Rietlanden’ en is gelegen tussen het winkelcentrum en de sportvelden. Met behulp van onze daltonprincipes en ICT-aanbod leren wij kinderen hun behoeftes en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. Hierbij speelt intrinsieke motivatie en eigenaarschap een belangrijke rol. Leerlingen worden mede-eigenaar van hun leerproces en krijgen vrijheid (in gebondenheid) om keuzes te maken die ten goede komen aan zijn of haar ontwikkeling. Het geven van keuzes vergroot de motivatie, het rendement en de leeropbrengst. Kinderen hebben van nature de drang om te ontdekken hoe de wereld in elkaar steekt en zich te ontwikkelen tot zelfstandige wezens. Wanneer leerlingen de Vlonder verlaten zijn ze nieuwsgierig naar de wereld om hen heen en klaar om op zijn of haar manier de wereld verder te ontdekken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Welbevinden en betrokkenheid
  • Brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs De Vlonder staat in Emmen, in de wijk de Rietlanden en is gebouwd in de jaren '80 en '90 van de 20e eeuw. Er staan ruim 4000 woningen met daartussen veel meren, sloten en andere wateren. De wijk is en blijft enorm in beweging en er is een constante toestroom van jonge gezinnen en kinderen. De leerlingen op de Vlonder komen grotendeels uit de wijk, een klein percentage komt van daarbuiten.

Voor informatie over onze school en de inschrijfmogelijkheden, kunt u het beste contact opnemen met onze locatiedirecteur Arjan Grummel. U kunt ons bereiken op tel: 0591 678 111 of via e-mail: a.grummel@oo-emmen.nl.

  

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veel protocollen zijn bovenschools beleid. 

Terug naar boven