Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs De Catamaran

Wendeling 112 7824 TK Emmen

Schoolfoto van Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs De Catamaran

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de website  van de openbare school voor Speciaal Basisonderwijs De Catamaran. Middels het concept van “De Andere Basisschool” geven wij vorm aan onze visie op onderwijs. Niet de leerstof staat centraal maar het leren van het kind. De kinderen krijgen in dit concept ook de kans om te leren wat hen interesseert, wat voor hen betekenis heeft. In 2013 zijn we gestart in het nieuwe schoolgebouw aan de Wendeling 112 in Emmen. In dit gebouw zijn de mogelijkheden voor het vormgeven aan dit concept - onder meer via ateliers en studio's - geoptimaliseerd. De school is dan ook het meest trots op de afwisseling van activiteiten, de zelfstandigheid en -verantwoordelijkheid van de leerlingen en de samenwerking tussen de leerlingen die aan de hand van het onderwijsconcept bereikt worden. 

Verdere gedetailleerde informatie kunt U vinden op onze eigen website  www.sbo-catamaran.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • voorbereide leeromgeving
  • dialoog
  • uitnodigende activiteiten
  • Directe instructie
  • Humaniteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO de Catamaran heeft de afgelopen twee schooljaren veel nieuwe leerlingen gekregen. In 2018 waren er 147 leerlingen op school, op moment van schrijven (januari 2021) komen er iedere dag 210 leerlingen naar de Catamaran. In de gemeente Emmen is naast de openbare SBO school Catamaran ook een bijzondere SBO school, de Toermalijn. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven