Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs De Catamaran

Wendeling 112 7824 TK Emmen

Schoolfoto van Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs De Catamaran

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de website  van de openbare school voor Speciaal Basisonderwijs De Catamaran. Middels het concept van “De Andere Basisschool” geven wij vorm aan onze visie op onderwijs. Niet de leerstof staat centraal maar het leren van het kind. De kinderen krijgen in dit concept ook de kans om te leren wat hen interesseert, wat voor hen betekenis heeft. In 2013 is het nieuwe schoolgebouw  opgeleverd, waarin de mogelijkheden voor het vormgeven aan dit concept - onder meer via ateliers en studio's - geoptimaliseerd zijn. De school is dan ook het meest trots op de afwisseling van activiteiten, de zelfstandigheid en -verantwoordelijkheid van de leerlingen en de samenwerking tussen de leerlingen die aan de hand van het onderwijsconcept bereikt worden. 

De mate van betrokkenheid van kinderen bij hun activiteiten en het voldoen aan de psychologische basisbehoeften zijn maatstaf voor de kwaliteit van ons onderwijs. Relatie door het bieden van sociale veiligheid en verbondenheid aan de schoolgemeenschap.Competentie door het benadrukken vanmededogen (accepteren zoals je bent) en leren als persoonlijk proces. Autonomie door het bevorderen vanzelfsturing en het voorop stellen van zelfbeschikking (keuzes maken).

Verdere gedetailleerde informatie kunt U vinden op onze eigen website  www.sbo-catamaran.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • voorbereide leeromgeving
  • dialoog
  • uitnodigende activiteiten
  • Directe instructie
  • Humaniteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO de Catamaran heeft in het schooljaar 2019-2020 veel nieuwe leerlingen gekregen.  Normaliter is er een verdeling van leerlingen tussen SBO de Catamaran en SBO de Toermalijn. Beide SBO-scholen bevinden zich in Emmen.

Doordat SBO de Toermalijn van de inspectie twee keer de beoordeling "zeer zwak" heeft gekregen, hebben veel ouders hun keuze laten vallen op SBO de Catamaran.  Ook doordat besturen adviseren om geen kinderen aan te melden op een zeer zwakke school, zoals de Toermalijn.

Weergave

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven