SO Thriantaschool

Balingerbrink 178 7812 SN Emmen

Schoolfoto van SO Thriantaschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De school heeft afgelopen schooljaar gebruik gemaakt van ZIEN! als monitoring w.b. de sociale veiligheid voor de leerlingen. ZIEN! is gekoppeld aan ons leerling- en administratiesysteem ParnasSys. Naar aanleiding van de uitkomsten en analyses hebben de leerkrachten een groepsplan gemaakt waarin staat beschreven wat de leerlingen als groep, of individuele leerling, nodig heeft om verder te kunnen ontwikkelen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Uit de oudertevredenheidspeiling december 2020 blijkt dat ouders de Thriantaschool met een 7,4 waarderen. Aan de oudertevredenheidspeiling hebben 28 van de 58 ouders deelgenomen. Dat is een responspercentage van 48%. Deze 28 ouders hebben de peiling voor 29 leerlingen ingevuld. Ouders zijn het meest tevreden over de inzet en enthousiasme van leerkrachten; de deskundigheid van de leerkrachten; omgang van de  leerkracht met de leerling; de mate waarin leerkracht naar ouders luistert; de huidige schooltijden, duidelijkheid van de schoolregels; de sfeer en inrichting van het schoolgebouw. Een verbeterpunt is de veiligheid van en naar school en het uiterlijk van het schoolgebouw.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven